HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU BÁN CHO DN chế xuất

Tiêu đề:HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU BÁN CHO DNCX
Hỏi:Kính gửi: Cục HQ TP.HCM
Công ty chúng tôi nhập khẩu nguyên liệu theo loại hình nhập SXXK sau đó công ty chúng mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình SXXK xuất bán cho một Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) – DNCX này nằm trong Khu Công Nghiệp chứ ko phải nằm trong Khu chế xuất. Căn cứ vào heo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp thì CÔNG TY CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU không?
Trân trọng cảm ơn.
Trả lời:Căn cứ Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 thì Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Trường hợp Công ty đã nộp thuế nhập khẩu cho các tờ khai đăng ký trước ngày 01/9/2016 thì đề nghị Công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế sau khi đã xuất khẩu sản phẩm.
Trường hợp Công ty đã nộp thuế nhập khẩu cho các tờ khai đăng ký sau ngày 01/9/2016 (ngày Nghị định có hiệu lực) thì đề nghị Công ty làm thủ tục miễn thuế cho tờ khai và thực hiện hoàn tiền thuế nộp thừa. Đồng thời thực hiện quyết toán nguyên liệu theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.
Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định.
Thủ tục hoàn thuế thực hiện theo Điều 129, 131, 132 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 63, 64, 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.
Điều 36 Nghị định chỉ áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh trong nước, nhưng sau đó tìm được thị trường xuất khẩu và thực xuất khẩu xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan.
Trân trọng./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *