Hoàn Thuế GTGT cho lô hàng tạm nhập, tái chế, tái xuất

Tiêu đề:Hoàn Thuế GTGT cho lô hàng tạm nhập, tái chế, tái xuất.
Hỏi:Kính gửi : – Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần TRÍ NGUYÊN VINA có nhập khẩu tại Chi Cục Hải quan Cát Lái theo loại hình nhập trả hàng xuất khẩu bị trả lại ( nhập hàng xuất khẩu bị trả lại để tái chế, sau đó tái xuất.) theo tờ khai xuất khẩu số 105298/ XKD01, ngày 01/11/2013, theo chi tiết như sau :
– Số tờ khai : 36 /NKD 19 ,ngày 13/02/2014
– Mặt hàng: Cá tra fillet đông lạnh
– Số lượng : 2,700 thùng carton (1×40’FR)
– Trọng lượng : 24,300kgs(N.W)/26,730kgs( G.W)
– Trị giá : 38,880.00 USD
– Tổng số tiền thuế : 216.738.115 đồng; trong đó thuế NK : 122.681.952 đồng, thuế VAT : 94.056.163 đồng.
Số tiền nêu trên, công ty chúng tôi đã nộp vào kho bạc nhà nước Quận 2, theo Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước số: 3565175, ngày 20-02-2014.
Hiện nay, lô hàng nhập khẩu theo tờ khai: số 36 /NKD 19 ,ngày 13/02/2014, chúng tôi đã xuất khẩu trả lại cho khách hàng theo tờ khai xuất khẩu số: 12/XTA19
Ngày 07 tháng 03 năm 2014, Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 có quyết định số 321/QĐ-KV1/HT, hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Trí Nguyên Vina, tờ khai 36/NKD19/KV1, số tiền : 122.681.952 đồng.
Tuy nhiên Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, lại từ chối xác nhận phần thuế giá trị gia tăng (VAT) mà Công ty chúng tôi chưa hoàn lại là 94.054.163 đồng, nên việc hoàn thuế (VAT) của chúng tôi tại Chi cục thuế Quận 2 gặp khó khăn, vì Cơ quan thuế Quận 2 một mực yêu cầu phải có xác nhận phần thuế (VAT) chưa hoàn lại là 94.054.163 đồng của Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 thì Công ty chúng tôi tôi mới được hoàn thuế.
Bây giờ chúng tôi không biết phải làm gì để được hoàn lại thuế VAT, kính mong Cục Hải quan hướng dẫn. Xin Chân thành Cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Việc xử lý đối với số tiền thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định tại Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC đã được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Đề nghị doanh nghiệp liên hệ Chi cục hải quan nơi phát sinh số tiền thuế GTGT được hoàn để giải quyết
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *