Hoàn thuế đối với lô hàng XK bị trả lại, NK về VN và tiếp tục xuất đi

Tiêu đề:Thủ tục hoàn thuế đối với lô hàng XK bị trả lại, NK về VN và tiếp tục xuất đi
Hỏi:Cty chúng tôi có XK 1 lô hàng lẻ (phi mậu dịch) sang Hàn Quốc. Do sơ suất, hàng không thực hiện thủ tục kiểm dịch thực vật tại Việt Nam nên Hải Quan Hàn Quốc không cho thông quan. Hàng bị trả lại Việt Nam để chúng tôi bổ sung kiểm dịch thực vật trước khi tiếp tục xuất sang Hàn Quốc Công ty chúng tôi sau đó đã làm thủ tục nhập hàng, nộp thuế nhập khẩu, đồng thời thực hiện thủ tục kiểm dịch. Và ngay sau đó đã làm thủ tục để xuất lô hàng sang Hàn Quốc 1 lần nữa Kính gửi Phòng thuế xuất nhập khẩu tư vấn cho chúng tôi về việc: – Công ty chúng tôi có được hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng trên hay không? – Thủ tục (nếu được hoàn thuế) là như thế nào? Trân trọng cám ơn
Trả lời:Nội dung vướng mắc của Doanh nghiệp được qui định tại  Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 01/4/2015  quy định về thủ tục Hải quan; Kiểm tra giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, như sau:
– Điều 114: Các trường hợp được hoàn thuế;
– Điều 115 đến Điều 132: thủ tục và hồ sơ hoàn thuế.
Đề nghị Doanh nghiệp đối chiếu với các qui định nêu trên nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì liên hệ Chi cục Hải quan nơi phát sinh tờ khai để được giải quyết.Phạm Văn Hồng – Chuyên viên Phòng TXNK
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *