HOÀN THUẾ ĐÃ NỘP CHO HÀNG TÁI NHẬP HÀNG XUẤT KHẨU LOẠI HÌNH PHI MẬU DỊCH BỊ TRẢ VỀ

Tiêu đề:HOÀN THUẾ ĐÃ NỘP CHO HÀNG TÁI NHẬP HÀNG XUẤT KHẨU LOẠI HÌNH PHI MẬU DỊCH BỊ TRẢ VỀ
Hỏi:Kính gởi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Công ty chúng tôi có xuất 1 lô hàng (Bóng đèn Led) để giới thiệu sản phẩm mới cho đối tác ở KOREA, do là hàng mẩu để giới thiệu sản phẩm (không ký kết hợp đồng mua bán) nên công ty chúng tôi đã làm thủ tục xuất khẩu loại hình Phi mậu dịch (loại hình H21) Do lô hàng nói trên không đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu cho mặt hàng này tại KOREA nên đối tác của chúng tôi gởi trả toàn bộ lô hàng nói trên về lại cho công ty chúng tôi, công ty chúng tôi đã làm thủ tục tái nhập lô hàng bị trả về với loại hình nhập khẩu A31 (hàng xuất khẩu bị trả về) Theo Khoản 4 Điều 47 Nghị Định 08/2015/NĐ-CP (21-01-2015), tại thời điểm làm thủ tục tái nhập (sau khi kiểm hóa xong) công ty chúng tôi có làm bộ hồ sơ xin xác nhận không thu thuế nhập khẩu cho lô hàng tái nhập này (kèm kết quả kiểm hóa chuyển bộ phận thuế), sau hơn 3 tuần vẫn chưa được bộ phận xử lý thuế xác nhận không thu mà chỉ trả lời trường hợp này phải kiểm tra cơ sở sản xuất, chứng từ thanh toán …. nên mất nhiều thời gian. và hướng dẫn nộp thuế nhập khẩu trước để thông quan lấy hàng về tránh phát sinh phí lưu kho lưu bãi. Để hạn chế phát sinh phí lưu kho lưu bãi và cần hàng để cung cấp cho thị trường nên công ty chúng tôi đã nộp thuế nhập khẩu để thông quan tờ khai và mang hàng về kho (hơn 6 tuần kể từ khi kiểm hóa xong mà vẫn chưa có kết quả xác nhận không thu thuế), sau đó công ty chúng tôi làm bộ hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu cho số thuế nhập khẩu đã nộp cho lô hàng này thì khi tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế cán bộ phòng quản lý thuế xem hồ sơ và trả lời là trường hợp này không được hoàn thuế vì không có chứng từ thanh toán (hàng xuất phi mậu dịch không ký kết hợp đồng mua bán thì lấy đâu ra chứng từ thanh toán qua ngân hàng???) Xin cho tôi hỏi thuế nhập khẩu đã nộp cho lô hàng tái nhập của chúng tôi có được hoàn thuế lại hay không? nếu có thì cần những thủ tục giấy tờ gì? nếu không thì theo quy định nào? Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Nguyễn Thanh Tuấn
Trả lời:Trả lời:
Căn cứ quy định tại điểm 1.b Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 “Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hoá xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu;”
  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ:
“Hồ sơ hoàn thuế, gồm:

b) Chứng từ thanh toán hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán…”
Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, trường hợp “Hàng hóa, dịch vụ không thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật” thì thuộc đối tượng kiểm tra trước, hoàn thuế/ không thu thuế sau.
Theo đó, trường hợp hàng xuất khẩu bị trả lại của doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng (hàng mẫu không thanh toán) chưa qua sản xuất, gia công, sử dụng tại nước ngoài thì thuộc đối tượng kiểm tra trước, hoàn thuế/không thu thuế sau. Cơ quan hải quan kiểm tra xác định được hàng hoá xuất khẩu đã thực tái nhập thì thực hiện hoàn thuế/ không thu thuế cho doanh nghiệp theo quy định.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *