HOÀN THUẾ C/O FORM D SAU THÔNG QUAN

Tiêu đề:HOÀN THUẾ C/O FORM D SAU THÔNG QUAN
Hỏi:Chào quý cơ quan, Tại thời điểm đăng ký tờ khai ngày 19/12/2016, bên em chưa cung cấp kịp thời C/O form D để được xét miễn thuế nhập khẩu nên đã nộp kèm công văn xin bố sung C/O trong thời hạn 30 ngày và được cơ quan hải quan thông quan tờ khai. Vào ngày 19/01/2017 công ty em bố sung C/O form D để được hoàn thuế thì được biết ngay thời điểm đăng ký không ghi chú NỢ C/O. Theo thông tư 38 thì có công văn bố sung C/O thì vẫn chấp nhận hoàn thuế. Em đã nộp hồ sơ từ tháng 01 và đến nay vân chưa được giải quyết. Kính mong quý cơ quan đưa ra cơ sở pháp lý và tư vần giúp em để được hoàn thuế. Trân trọng.
Trả lời:Kính gửi Công ty TNHH Lynh Farma,
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc bổ sung C/O mẫu D. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính điểm 2.1 công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 và công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 thì  người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
Đối với vướng mắc của Doanh nghiệp liên quan đến việc không khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1497/GSQL-TH ngày 03/11/2016 hướng dẫn thực hiện, theo đó các trường hợp nộp C/O không đúng với hướng dẫn tại công văn số 13959/BTC-TCHQ và số 12802/BTC-TCHQ không được chấp nhận.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *