Hóa đơn xuất khẩu

Tiêu đề:Hóa đơn xuất khẩu
Hỏi:Theo quy định ở Nghị định 04, kể từ ngày 01/03/2014 sử dụng hóa đơn GTGT để xuất khẩu, thay vì sử dụng hóa đơn xuất khẩu, có đúng không? Xin Cục hải quan trả lời giúp, chân thành cám ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Theo hướng dẫn tại công văn số 16239/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013 của Bộ Tài Chính: Trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng vào khu phi thuế quan thì sử dụng hóa đơn GTGT (liên giao cho khách hàng) do doanh nghiệp xuất khẩu lập thay cho hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *