Hóa đơn sử dụng để xuất khẩu ra nước ngoài và xuất khẩu tại chỗ

Tiêu đề:Hóa đơn sử dụng để xuất khẩu ra nước ngoài và xuất khẩu tại chỗ
Hỏi:Theo nghị định 04/2014/NĐ-CP ban hành ngày 17/01/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01.03.2014 thì sẽ hủy bỏ hóa đơn xuất khẩu,thay vào đó là hóa đơn giá trị gia tăng cho hình thức xuất khẩu ra nước ngoài và xuất khẩu tại chỗ.Vậy Cục Hải Quan TP.HCM cho công ty chúng tôi hỏi : Từ 01.03.2014 chúng tôi sẽ phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thay cho hóa đơn xuất khẩu trong bộ chứng từ hàng xuất phải không? Trong khi chờ đợi thư trả lời của Quý Cục,chúng tôi chân thành cám ơn. Trân trọng kính chào!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ Điều 8 Thông tư  số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định hồ sơ hải quan điện tử;
– Căn cứ Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ hải quan;
– Căn cứ khoản 4 Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;
– Căn cứ khoản 3 Điều 47 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan;
– Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính.
Theo đó, đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài theo hợp đồng thương mại thì trong bộ hồ sơ hải quan phải có hóa đơn xuất khẩu (hay hóa đơn thương mại). Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chổ, thì khi làm thủ tục hải quan sử dụng hóa đơn bán hàng thay cho hóa đơn xuất khẩu.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện.
Trân trọng./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *