Hỗ Trợ Thủ Tục Xuất Trả Linh Kiện Điện Thoại Di Động Đã Qua Sử Dụng

Tiêu đề:Hỗ Trợ Thủ Tục Xuất Trả Linh Kiện Điện Thoại Di Động Đã Qua Sử Dụng
Hỏi:Công ty chúng tôi 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Chúng tôi có thực hiện hoạt động kinh doanh sản phẩm điện thoại di động trên lãnh thổ Việt Nam xuất hóa đơn đỏ. Trong đó có thực hiện dịch vụ bảo hành thay thế linh kiện điện thoại bị hư hỏng và thu hồi về. Câu hỏi: 1. Công ty muốn xuất trả màn hình điện thoại (HS 85177021) và bản mạch in điện thoại (HS 85177039) về nước Hàn Quốc theo diện phi mậu dịch có được không? Thủ tục xuất trả có phải xin phép hoặc cần giấy chứng nhận gì không? 2. Xin hỏi mức thuế Xuất khẩu mà mặt hàng này phải chịu?
Trả lời:Do doanh nghiệp không nêu rõ mặt hàng linh kiện điện thoại xuất trả có tái nhập trở lại Việt Nam hay không nên Cục Hải quan TPHCM hướng dẫn như sau:
Mặt hàng linh kiện điện thoại để sữa chữa, bảo hành không thuộc danh mục các mặt hàng cấm xuất khẩu và hạn chế xuất khẩu.
– Nếu doanh nghiệp xuất trả linh kiện điện thoại để sữa chữa, bảo hành nhưng không tái nhập trở lại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thông thường khác, hồ sơ và thủ tục Hải quan đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. 
– Nếu doanh nghiệp xuất trả linh kiện điện thoại để sữa chữa, bảo hành sau đó tái nhập trở lại Việt Nam thì thực hiện theo khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013: quy định về Tạm xuất, tái nhập hàng hóa.
Lưu ý: Nếu mặt hàng xuất khẩu là phế thải nguy hại bị điều chỉnh bởi Công ước Basel, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Tổng cục Môi trường để được hướng dẫn.
Thuế suất xuất khẩu : đề nghị doanh nghiệp căn cứ vào Biểu thuế XNK ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *