Hồ sơn lâm sản đối với sản phẩm gỗ

Tiêu đề:Hồ sơn lâm sản đối với sản phẩm gỗ
Hỏi:kính gửi: Cục HQ TP.HCM Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất bằng gỗ tràm có nguồn gốc từ rừng trồng trong nước. Khi chúng tôi làm thủ tục xuất khẩu. Cơ quan hải quan yêu cầu chúng tôi phải xuất trình hóa đơn mua gỗ và bảng kê lâm sản. Tôi muốn hỏi như vậy có đúng không? Vì tôi thấy sản phẩm của chúng tôi là thành phẩm (bàn, ghế, giường, tủ) (sản phẩm hoàn chỉnh) chứ không phải gỗ nguyên liệu
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 4 Điều 17 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì:
a) Hồ sơ lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra gồm: hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính, kèm theo bảng kê lâm sản.
b) Hồ sơ lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra: bảng kê lâm sản.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *