Hồ sơ nhập khẩu mặt hàng chỉ nha khoa

Tiêu đề:Hồ sơ nhập khẩu mặt hàng chỉ nha khoa
Hỏi:Kính gửi Cục Hải quan thành phố, Công ty em dự định thực hiện hợp đồng nhập khẩu mặt hàng chỉ nha khoa Oral-B (dental floss) có mã số trên biểu mẫu thuế là 33062000, áp dụng thuế suất nhập khẩu là 6% và thuế GTGT hàng nhập khẩu là 10%. Quý Cục Hải quan cho em hỏi, việc nhập khẩu loại mặt hàng này, ngoài bộ hồ sơ nhập khẩu truyền thống thì có cần bổ sung thêm giấy tờ đặc biệt nào nữa không? Công ty em thuộc loại hình công ty TNHH thương mại và dịch vụ. Mặt hàng chỉ nha khoa được nhập khẩu về để phân phối bán vào các siêu thị trong nước. Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến vướng mắc Thủ tục nhập khẩu mặt hàng chỉ nha khoa Oral-B. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng chỉ nha khoa Oral-B:
Chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài (đối với thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 8  Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài (đối với thủ tục hải quan điện tử).
  Ngoài ra, theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa” thì chỉ nha khoa mà công ty bạn nhập khẩu thuộc quản lý của Bộ Y tế. Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế để biết yêu cầu về chất lượng đối với chỉ nha khoa nhập khẩu.
Nếu còn chưa rõ thì mang hồ sơ hàng hóa và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Bạn có thể tìm nội dung các văn bản đã nêu ở mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *