Hồ sơ hoàn thuế thiếu chứng từ nhập

Tiêu đề:Hồ sơ hoàn thuế thiếu chứng từ nhập
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TPHCM Cty của chúng tôi đang làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng sxxk, do có một số tk nhập khẩu chưa tới hạn thanh toán nên bộ hồ sơ của chúng tôi bị chuyển sang hình thức là Kiểm tra trước Hoàn thuế sau cán bộ hải quan phân công hồ sơ giải thích là dựa vào điều 127 mục 8 d2 TT128-2013. Xin cho chúng tôi hỏi là cán bộ phân công giải thích như vậy có đúng không? và điều 127 mục 8 d2 TT128-2013 áp dụng đối với chứng từ hàng xuất hay cả hàng nhập. Trân trọng kính chào.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Căn cứ theo quy định tại điểm d.2 khoản 8 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính: Đối với hồ sơ hoàn thuế; không thu thuế trước, kiểm tra sau, trường hợp doanh nghiệp đề nghị được xét hoàn thuế trước khi cung cấp được chứng từ thanh toán hoặc quá hạn thanh toán trên hợp đồng nhưng doanh nghiệp không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước, hoàn thuế sau.
Căn cứ theo quy định tại điểm a.5 khoản 1 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì chứng từ thanh toán đối với trường hợp hoàn thuế hàng sản xuất xuất khẩu bao gồm chứng từ thanh toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu ( trường hợp được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày) và chứng từ thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu.
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *