Hạt giống dưa hấu

Tiêu đề:Mã HS và thuế của Hạt giống dưa hấu nhập khẩu từ Thái Lan
Hỏi:Kính gửi Cục hải quan Tp.HCM,
Công ty chúng tôi nhập khẩu và kinh doanh “Hạt giống dưa hấu không hạt dùng cho gieo trồng- không được dùng để ăn hoặc sử dụng vì mục đích nào khác trừ gieo trồng” nhập khẩu từ Thái Lan. Xin hỏi chúng tôi cần sử dụng mã HS gì cho sản phẩm này? Và thuế suất như thế nào? Chúng tôi nhập khẩu từ các nước trong khối ASEAN và có nguồn gốc, xuất xứ từ các nước ASEAN thì có được miễn thuế NK không, nếu được miễn thuế NK thì cần những điều kiện/ chứng từ gì để được áp dụng?
Kính mong Quý cơ quan hỗ trợ giải đáp sớm để chúng tôi có thể nhập khẩu hàng hóa về kinh doanh theo đúng quy định.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trân trọng
Trả lời:1/ Hướng dẫn phân loại hàng hóa:
Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan  số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014:“Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.
Căn cứ khoản 2, Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ: “ Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. 
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Căn cứ nội dung chú giải 3 chương 12: “ Tuy nhiên nhóm 12.09 không áp dụng đối với những loại sau cho dù dùng để gieo trồng :
…(d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11”
Tham khảo nội dung công văn số 3726/TCHQ-TXNK ngày 06/6/2019 của Tổng cục Hải quan về việc mã số mặt hàng hạt giống dưa hấu.
Căn cứ theo các quy định về phân loại hàng hóa nêu trên, mặt hàng hạt giống dưa hấu có mã số phù hợp là 1207.70.00.
2. Về mức thuế suất thuế thuế nhập khẩu:
Căn cứ Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2018-2022.
Căn cứ Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Đề nghị doanh nghiệp xác định mã số, mức thuế nhập khẩu tương ứng phù hợp theo các văn bản quy định nêu trên.3. Hướng dẫn thủ tục xác định trước mã số:
Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ. Khoản 11, Điều 1 Nghị Định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ
Theo quy định trên trường hợp Công ty xác định trước mã số của hàng hóa nhập khẩu thì gửi hồ sơ đến Tổng cục Hải quan ( theo địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Quận Cầu giấy, TP.Hà Nội) để được giải quyết đúng theo thẩm quyền.
Hồ sơ xác định trước mã số thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
    Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn để Quý Công ty được biết.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *