Hàng xuất khẩu bị trả về

Tiêu đề:Hàng xuất khẩu bị trả về
Hỏi:Kính gửi : Quý Cơ Quan . chúng tôi có lô hàng xuất đi nhưng bị trả về từ nước ngoài. Lúc xuất đi ở cửa khẩu cảng Hiệp Phước ( SPCT), giờ hàng bị khách từ chối nhận hàng và trả hàng về . Vậy hàng trả về bắt buộc phải về lại cửa khẩu cảng Hiệp Phước (SPCT) như lúc xuất đi hay không? hay có thể về bất cử cửa khẩu nào thuộc Chi cục Hải quan Tp. HCM ( cảng Cát Lai, Vict, ICD 3………….thuộc Chi Cục Hải quan Tp. HCM ) Chân thành cảm ơn !!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Đề nghị Công ty nghiên cứu Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để thực hiện.
  – Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu: căn cứ Điều 22 Luật Hải quan và điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, “Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;”
 Nguyễn Thanh Long
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *