Hàng xuất gia công

Tiêu đề:Hàng xuất gia công
Hỏi:Chào Anh/Chị! Em là Thảo, nhân viên công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Me.tal Việt Nam. Em xin trình bày thắc mắc như sau:
Công ty em dự định xuất chì thỏi 98%, sau đó nhập lại chì thỏi nguyên chất 99.985% của cùng 1 công ty.
Vậy trường hợp này có được xem là xuất hàng gia công rồi nhập lại hay không? Và các loại thuế liên quan (VAT, thuế xuất, thuế nhập) sẽ được xử lý như thế nào?
Em rất mong nhận được sự hồi đáp của Anh/Chị.
Em xin chân thành cảm ơn! Trân trọng và chúc sức khỏe!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1) Về thủ tục hải quan:
– Căn cứ Điều 178 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định: “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”;
– Căn cứ Mục 3 (Điều 29 đến Điều 36) Thông tư 13/2014/TT-BTC ngày 21/01/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.
2) Về chính sách thuế:
– Căn cứ Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
– Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ với Chi cục Hải quan Quản lý hàng Gia công để được hướng dẫn thực hiện./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *