Hàng thử nghiệm, hàng mẫu

Tiêu đề:Hàng thử nghiệm, hàng mẫu
Hỏi:Công ty tôi nhập NVL E21 (gia công) và E31 (SXXK) về để gia công sản phẩm may mặc xuất khẩu. Nếu Công ty đưa NVL vào sx hàng thử nghiệm, hàng mẫu để ở nhà máy và không xuất khẩu thì tôi có 2 câu hỏi:
(i) NVL như trên em có được miễn thuế NK và VAT không?
(ii) Công ty có cần đưa vào BCQT mâu 15 chỗ xuất trong kì và mẫu 15a chỗ Xuất kho thành phẩm thử nghiệm (nhưng vẫn lưu tại nhà máy) không?
Xin cảm ơn.
Trả lời:Nhập khẩu nguyên vật liệu đưa vào sản xuất hàng thử nghiệm, hàng mẫu để ở nhà máy, không xuất khẩu thì không thuộc các trường hợp nhập nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất xuất khẩu theo quy định tại Điều 54 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC. Do đó, đối với trường hợp này, Công ty đăng ký tờ khai loại hình E21(gia công) và E31 (SXXK) là không đúng quy định về mã loại hình tờ khai theo công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan. 
Trường hợp Công ty đã nhập khẩu NVL theo loại hình loại hình E21 (gia công) và E31 (SXXK), sau đó đưa vào sản xuất sản phẩm nhưng không xuất khẩu thì không đủ cơ sở để được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 10, khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của chính phủ và không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2018/QH12. Do vậy, Công ty thực hiện khai báo thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.
Việc đưa vào báo cáo quyết toán đối với lượng nguyên liệu hoặc lượng sản phẩm đã thay đổi mục đích sử dụng thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.
Cục HQ.TPHCM trả lời cho Công ty được biết. Trong trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *