Hàng tạm xuất tái nhập trên 50 dòng hàng

Tiêu đề:Hàng tạm xuất tái nhập trên 50 dòng hàng
Hỏi:Kính gửi quí cơ quan. Công ty có vướng mắc về khai báo hải quan điên tử kính mong quí chi cục tư vấn giúp. Công ty chúng tôi có đơn hàng tạm xuất tái nhập trên 50 dòng hàng, khi làm thủ tục xuất khẩu thì phần mềm tách thành 3 tờ khai xuất. Bây giờ cty chúng tôi mở tờ khai tái nhập về thì cty chúng tôi phải mở 03 tờ khai tái nhập theo nguyên tắc đối ứng Vậy kính mong quí cơ quan tư vấn giúp cty chúng tôi :
– 03 tờ khai tái nhập có chung 1 invoice được không ( vì đối tác gửi hàng theo số lượng hàng ban đầu 1 lần nên họ chỉ xuất 01 invoice ). Vì một đơn hàng nên là chung bill , chung cont, chung invoice.
– trị giá trên từng tờ khai tái nhập phải thể hiện thế nào
Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Trả lời về việc 03 tờ khai tái nhập có chung 1 invoice được không ( vì đối tác gửi hàng theo số lượng hàng ban đầu 1 lần nên họ chỉ xuất 01 invoice ). Vì một đơn hàng nên là chung bill , chung cont, chung invoice và trị giá trên từng tờ khai tái nhập phải thể hiện thế nào?Cục hải quan trả lời như sau: 
1. Căn cứ Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC  theo đó tại khoản 2 và khoản 4 của Điều 18 quy định: “2. Một tờ khai hải quan được khai tối đa 50 dòng hàng, nếu quá 50 dòng hàng thì người khai hải quan khai trên nhiều tờ khai hải quan.  4. Trường hợp một lô hàng phải khai trên nhiều tờ khai hoặc hàng hóa nhập khẩu thuộc nhiều loại hình, có chung vận tải đơn, hóa đơn, khai trên nhiều tờ khai theo từng loại hình hàng hóa nhập khẩu tại một Chi cục Hải quan thì người khai hải quan chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ hải quan (trong trường hợp nộp hồ sơ giấy cho cơ quan hải quan); các tờ khai sau ghi rõ “chung chứng từ với tờ khai số … ngày …” vào ô “Phần ghi chú”.
4.Về khai các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai như  trị giá trên từng tờ khai tái nhập phải thể hiện thế nào để nghị công ty thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư 38/2015.Trân trong, 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *