Hàng tạm xuất tái nhập gởi bảo hành nước ngoài

Tiêu đề:Hàng tạm xuất tái nhập gởi bảo hành nước ngoài
Hỏi:Kinh gởi Cục Hải Quan TP HCM, Doanh nghiệp chúng tôi chuyên cung cấp máy móc phụ vụ ngành công nghiệp. Mỗi lần nhập nguyên 1 hệ thống máy. trong khi sử dụng sẽ phát sinh hỏng hóc linh kiện điện tử như boa mạch… thời gian bảo hành được ghi trên HĐ mua bán là 12 tháng thì chúng tôi cần phải gởi đi bảo hành món hàng đó. Nhưng hiện tại hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất lại yêu cầu doanh nghiệp phải gởi nguyên 1 hệ thống đi bảo hành thay vì gởi linh kiện bị hư. Mong Cục Hải Quan TP HCM giải thích rõ việc này. DOanh nghiệp chúng tôi có được phép gởi linh kiện hư đi bảo hành hay phải gởi nguyên 1 hệ thống máy.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Căn cứ Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.
Trong bộ hồ sơ tạm xuất, đề nghị doanh nghiệp cung cấp chứng từ chứng minh linh kiện tạm xuất đi để bảo hành thuộc hệ thống máy móc đã nhập khẩu trước đó cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm xuất để được xem xét, giải quyết.
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *