Hàng tạm nhập tái xuất

Tiêu đề:Hàng tạm nhập tái xuất
Hỏi:Xin chào Quý cơ quan! Doanh nghiệp chúng tôi có 1 lô hàng nhập theo hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất, sau khi hết hạn thời gian tái xuất lần 1 chúng tôi xin gia hạn thời gian tái xuất lần 2 tại chi cục Hải Quan chuyển Phát Nhanh nhưng hệ thống báo lỗi (do bên doanh nghiệp chúng tôi thay đổi đường truyền internet và dữ liệu khai tờ khai tạm nhập bị mất) nên không thể khai tờ khai tái xuất. Đến nay, hạn tái xuất đã hết khoảng 4 tháng. Xin Quý cơ quan hướng dẫn doanh nghiệp chúng tôi hướng giải quyết để xuất hết lô hàng này. Xin cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Để lấy dữ liệu đã khai điện tử tại phía đầu Doanh nghiệp bị mất do sự cố, Doanh nghiệp liên hệ công ty cung cấp phần mềm cho Doanh nghiệp khi khai báo điện tử. Để lấy dữ liệu tờ khai điện tử đã thông quan tại cơ quan Hải quan, Doanh nghiệp liên hệ Chi cục HQ Chuyển phát nhanh.Trường hợp cần làm thủ tục Doanh nghiệp liên hệ Chi cục HQ Chuyển phát nhanh để giải quyết.Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *