Hàng tạm nhập tái xuất cẩu bánh xích để phục vụ dự án

Tiêu đề:Hàng tạm nhập tái xuất cẩu bánh xích để phục vụ dự án
Hỏi:Kính gửi Hải Quan TP HCM Thắc mắc của DN chúng tôi như sau: – Doanh nghiệp chúng tôi có lô hàng tạm nhập tái xuất là cẩu bánh xích để phục vụ dự án, thời hạn phải tái xuất tháng 9-2015 nhưng nay chúng tôi muốn chuyển lô hàng cẩu bánh xích này cho đối tác khác dùng để phục vụ dự án khác trong vòng 2 năm tính từ thời điếm này – vậy kính mong Hải Quan cho biết việc chuyển đổi lô hàng tạm nhập tái xuất này có được không, nếu được thì thủ tục chuyển đổi và thủ tục gia hạn thời hạn tái xuất phải thực hiện ra sao? Trân trọng.
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1/ Về việc chuyển mục đích sử dụng lô hàng:
Căn cứ vào Mục 4, Điều 52, Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ tài chính:
Trường hợp doanh nghiệp tạm nhập, tạm xuất có văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu (mua, bán, biếu, tặng) máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm thì phải làm thủ tục hải quan hàng hóa tạm nhập, tạm xuất chuyển tiêu thụ nội địa, cụ thể như sau:
a) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị được chuyển quyền sở hữu gửi Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.
b) Sau khi được Lãnh đạo Chi cục phê duyệt, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình nhập khẩu kinh doanh; chính sách thuế, chính sách quản lý nhập khẩu, xuất khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển quyền sở hữu (trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý tại thời điểm tạm nhập, tạm xuất).
2/ Về việc gia hạn thời hạn tái xuất:
Căn cứ vào Mục 3, Điều 52, Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ tài chính:
Thời hạn tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Hải quan cửa khẩu. Hết thời hạn tạm nhập, tạm xuất người khai hải quan phải thực hiện ngay việc tái xuất, tái nhập và thanh khoản hồ sơ với Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tam nhập, tạm xuất.
Trường hợp cần kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm thì trước khi hết hạn tạm nhập, tạm xuất người khai hải quan có văn bản đề nghị, nếu được Chi cục trưởng Chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất đồng ý thì được gia hạn thời gian tạm nhập, tạm xuất theo thỏa thuận với bên đối tác; Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất, tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tạm nhập hàng hóa để được hướng dẫn thực hiện.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *