Hàng tạm nhập tái xuất

Tiêu đề:Hàng tạm nhập tái xuất
Hỏi:Chúng tôi Công TNHH Nhà máy Sửa chữa và Đóng tàu Saigon 100% vốn nước ngoài , có mở tờ khai tạm nhập – Tái xuất , lô hàng túi khí dùng để hạ thủy tàu đóng mới, chúng tôi mở tờ khai tạm nhập tại Chi Cục Hải quan cửa khẩu Cát Lái( yêu cầu của Hải Quan CK Cát Lái loại hình tờ khai G11). Theo Điều 100 , khoản 1 Thông tư 128, thì hàng hóa tạm nhập tái xuất không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu….., nhưng Đội đăng ký thủ tục Chi Cục Hải Quan CK Cát Lái không chấp nhận và yêu cầu chúng tôi phải tính thuế NK, mới chấp nhận cho mở tờ khai tạm nhập. Xin cho biết áp dụng trường hợp này có đúng với thông tư hướng dẩn không. Rất mong sớm nhận được phản hồi để nhanh chóng đăng ký tờ khai và nhận thiết bị phục vụ sản xuất
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Về mã loại hình:
Căn cứ công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 của Tổng cục Hải quan quy định mã loại hình trên hệ thống VNACCS thì:
Trường hợp doanh nghiệp tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tạm nhập máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ dự án có thời hạn tại Việt Nam) thì khai mã loại hình là GI2.
Trường hợp doanh nghiệp tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất (hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài, từ khu phi thuế quan theo chế độ tạm nhập để tái xuất thông thường) thì khai mã loại hình G11.
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 để được hướng dẫn thực hiện.
– Về chính sách thuế: khoản 1 điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC qui định: “1. Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc như: hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài…(trừ máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại khoản 17 Điều này hoặc xét hoàn thuế hướng dẫn tại khoản 9 Điều 112 Thông tư này), thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu đối với hàng tạm nhập, tái xuất hoặc miễn thuế xuất khẩu khi tạm xuất khẩu và thuế nhập khẩu khi tái nhập khẩu đối với hàng tạm xuất tái nhập:
Hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế tại khoản này nếu quá thời hạn tạm nhập – tái xuất hoặc tạm xuất – tái nhập quy định tại Điều 53 Thông tư này thì phải nộp thuế.”
Căn cứ qui định nêu trên thì trường hợp của Doanh nghiệp không được miễn thuế theo khoản 1 điều 100.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *