Hàng Phụ Tùng Xe Máy

Tiêu đề:Hàng Phụ Tùng Xe Máy
Hỏi:Chào bạn, Mình xin được hỏi các thủ tục về việc mình muốn nhập khẩu mặt hàng phụ tùng xe máy Cám ơn ạ
Trả lời:Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại XNK Dón Thái
Ngày 26/02/2019, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về thủ tục nhập khẩu mặt hàng phụ tùng xe máy nhập.Liên quan đến vấn đề này, do DN không nêu rõ tình trạng hàng mới hay đã qua sử dụng nên Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Nếu là hàng mới, thì theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, mặt hàng Doanh nghiệp hỏi không thuộc danh mục hàng cấm nhập hay hàng nhập khẩu có điều kiện. Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, tủy thuộc vào mặt hàng phụ tùng, nếu thuộc nhóm 2 (sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn) thi thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15.05.2018
Nếu là hàng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu theo Phụ lục I Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15  tháng 6 năm 2018  của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *