Hàng nước ngoài

Tiêu đề:Hàng nước ngoài
Hỏi:Kính gửi Cục Hải Quan TPHCM. Tôi ở Mỹ, có gửi về cho người thân tôi một thùng hàng, trong đó gồm có 21 cái áo thun: 18 cái áo cũ và 3 cái áo mới, 4 quần cũ em bé và một hộp phấn. Trong khi đó, Bộ luật ra hàng quà tặng miễn thuế, Cục hải quan lại yêu cầu gia đình tôi phải đóng 1 triệu 800 ngàn đồng. Tôi xin hỏi yêu cầu này là đúng hay không. Mong nhận được câu trả lời, xin cám ơn!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Theo quy định tại điểm b.2, khoản 4, Điều 104 Thông tư 128/2013/TT-BTC, hàng hóa là quà biếu, tặng cho cá nhân Việt Nam với giá trị hàng hóa không vượt quá 01 (một) triệu đồng, hoặc giá trị hàng hóa vượt quá 01 (một) triệu đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 50 (năm mươi) nghìn đồng thì được miễn thuế.Theo quy định tại điểm C, khoản 4, Điều 104 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Hàng hóa là quà biếu quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế, miễn thuế nêu trên thì phải nộp thuế đối với phần vượt.Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp lô hàng NK làm quà tặng cho người thân vượt định mức miễn thuế thì phải nộp thuế cho phần vượt.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *