Hàng nước ngoài gửi về VN

Tiêu đề:Hàng nước ngoài gửi về VN
Hỏi:Chào cục Hải quan TPHCM, tôi có người thân ở Mỹ gửi điện thoại về cho, một (01) điện thoại mới và một (01) điện thoại cũ. Vậy khi tôi ra Bưu điện để nhận, tôi phải đóng các khoản phí hay thuế nào? Thuế này được tính theo tiêu chuẩn nào, trọng lượng hay từng sản phẩm. Trường hợp hàng hóa thất lạc hay không đúng với danh mục kê khai khi gửi hàng thì sẽ được xử lý như thế nào? Chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Trường hợp Hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh:
Căn cứ điểm b khoản 5 Điều 100 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá khai báo nằm trong định mức miễn thuế theo quy định tại Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu vượt tiêu chuẩn được miễn thuế thì phải nộp thuế cho toàn bộ lô hàng; nếu tổng số tiền thuế phải nộp của cả lô hàng dưới 50 (năm mươi) nghìn đồng thì được miễn thuế đối với cả lô hàng.”
Căn cứ Điều 1 Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị hàng hoá nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế quy định: “Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.
Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng (một triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.”
2. Về thuế suất:
– Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
– Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng:
+ Mặt hàng Điện thoại di động thuộc mã số 8517.12.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%, thuế GTGT: 10%.
– Căn cứ theo Thông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 thì mặt hàng điện thoại di động đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu.
3. Trường hợp hàng hóa chưa làm thủ tục nhập khẩu đang nằm trong khu vực giám sát hải quan, nhưng do gửi nhầm lẫn, thất lạc, không có người nhận hoặc bị từ chối nhận, nếu người vận tải hoặc chủ hàng có văn bản đề nghị được tái xuất (trong đó nêu rõ lý do nhầm lẫn, thất lạc hoặc từ chối nhận) thì Chi cục trưởng Hải quan tổ chức giám sát hàng hóa cho đến khi thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay tại cửa khẩu nhập.
Đề nghị chủ hàng nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để chủ hàng được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *