Hàng nhập Kinh doanh tạm nhập tái xuất HQ CPN

Tiêu đề:Hàng nhập Kinh doanh tạm nhập tái xuất HQ CPN
Hỏi:Công ty chúng tôi thường nhập khẩu hàng hóa vật tư (bulong ốc vít+ linh kiện điện tử) máy móc thiết bị hỗ trợ sản xuất… (các mặt hàng không nằm trong danh mục cấm hay hạn chế nhập xuất như phụ lục I, II, III, IV, V theo TT 11/2017/TT-BCT) và cung cấp cho các doanh nghiệp trong KCX, DN chế xuất và DN trong Khu phi thuế quan. Do đặt thù hàng hóa nhỏ từ dưới 30kg (thường là dưới 10kg) nên chúng tôi thường phải vận chuyển qua hình thức chuyển phát nhanh, với các lô hàng khối lượng nhỏ thường thì các đơn vị vận chuyển hàng không ít quan tâm hoặc không hỗ trợ hoặc đánh chi phí rất cao (có khi lên đến >10 lần) nên chúng tôi cũng rất khó khăn trong việc vẫn chuyển bằng các dịch vụ hàng không để hàng về CC HQ cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Với các lý do trên chúng tôi muốn hỏi, hàng về CC HQ CPN chúng tôi có thể làm thủ tục Kinh doanh tạm nhập tái xuất hình thức G11 tại CC HQ cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất theo như hướng dẫn của Công Văn 499/HQHCM-GSQL và 1368/TCHQ-GSQ cho hàng TN-TX hay không? Chúng tôi cũng có tham khảo ý kiến của CC HQ cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất nhưng được trả lời loại hình kinh doanh TN-TX G11 không được hướng dẫn cụ thể trong các Điều 49 đến Điều 55 Nghị định 08/2015/NĐ-CP nên không thể áp dụng hướng dẫn như Công Văn 499/HQHCM-GSQL và 1368/TCHQ-GSQL. Thiết nghĩ, với tinh thần cởi mở nhưng vướng mắc cho doanh nghiệp. Kính mong quý cơ quan xem xét, phúc đáp và có những dẫn cho doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất! Chân thành cám ơn!
Trả lời:Phúc đáp câu hỏi trực tuyến của Công ty TNHH V Xanh về việc hàng nhập kinh doanh tạm nhập tái xuất HQ CPN, Phòng Giám sát quản lý có ý kiến như sau:
– Căn cứ từ Điều 49 đến Điều 55 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
– Căn cứ công văn số 499/HQHCM-GSQL ngày 28/02/2017 của Cục Hải quan TP.HCM.
– Căn cứ công văn số 2475/TCHQ-GSQL ngày 13/4/2017 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục HQ đối với hàng hóa tại Chi cục HQ CPN.
Như vậy, trường hợp hàng hóa của Công ty gửi về Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh nhưng muốn mở tờ khai theo loại hình TN-TX hoặc TX-TN thì có thể mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Công ty có thể liên hệ với Chi cục Hải quan CKSBQT Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh để được hướng dẫn cụ thể.Phòng Giám sát quản lý trả lời để Công ty TNHH V Xanh biết và thực hiện.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *