Hàng nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL

Tiêu đề:
Thủ tục Hải quan đối với hàng nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL
Hỏi:Công ty chúng tôi có nhập khẩu lô hàng khớp nối bằng đồng cho đường ống tưới tiêu qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL có số bill 80 2524 4172 ngày 29/04/2014 nhưng không hiểu vì lý do gì mà dịch vụ DHL không mở TK PMD mà chuyển hàng thẳng đến công ty, nay công ty muốn mở TK lại cho lô hàng này thì bắt đàu như thế nào ? Mong Cục HQ HCM hướng dẫn cho công ty làm thủ tục để có nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Công ty cũng đã đặt câu hỏi với Chi Cục HQ chuyển phát nhanh bằng trang này nhưng chưa tháy câu trả lời. Xin cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Tiêu đề: Thủ tục Hải quan đối với hàng nhập khẩu qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL.
+ Căn cứ Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
+ Căn cứ Thông tư 100/2010/TT-BTC ngày 09/07/2010 của Bộ tài Chính quy định thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *