Hàng Nhập khẩu Mực khô tẩm gia vị ăn liền

Tiêu đề:Hàng Nhập khẩu
Hỏi:Kính gởi Cục Hải Quan Tp. HỒ Chí Minh Công ty chúng tôi có kế hoạch nhập khẩu mặt hàng Mực khô tẩm gia vị ăn liền từ Hàn Quốc thuộc nhóm 1605.5400 kinh doanh tại Việt Nam. Vì vậy kính mong ban tư vấn giúp công ty chúng tôi chuận bị những thủ tục gì ? Xin cám ơn
Trả lời:Ngày 02/12/2016, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc nhập khẩu mặt hàng mực khô tẩm gia vị ăn liền. Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì: “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định…”. Như vậy, đối với mặt hàng nhập khẩu của Doanh nghiệp, khi nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền. Theo Thông tư 32/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì mặt hàng thủy sản đã qua chế biến, đóng hộp phải kiểm dịch động vật thủy sản. Đối với mặt hàng phải kiểm dịch trước khi nhập khẩu đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Thú Y vùng VI để được hướng dẫn.
Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 16, 18 hông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *