Hàng nhập khẩu cọc cừ bằng thép ( thép hình , khung,..)

Tiêu đề:Hàng nhập khẩu cọc cừ bằng thép ( thép hình , khung,..) liên quan đến TT 44
Hỏi:Kính gửi Ban tư vấn – hỗ trợ Cơ quan Hải quan Việt Nam Công ty chúng tôi đang có vấn đề cần tư vấn- hỗ trợ như sau: Công ty chúng tôi nhập cọc cừ bằng thép, chiều dài 10.mét trở lên ( thép hình, khung ,…,) về dùng sử dụng trong các công trình .Vậy công ty chúng tôi có phải làm Bản đăng ký mục tiêu, năng lực sản xuất với Bộ Công Thương theo phụ lục II của TT44/2013/TTLT-BTC-BKHCN không ? Kính mong nhận được sự hướng dẫn của quý cơ quan.
Trả lời:       Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến liên quan đến việc nộp Bản đăng ký mục tiêu, năng lực sản xuất theo phụ lục II của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của liên Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ. Về vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
      Nếu Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của liên Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu thì tại điểm d, khoản 4, Điều 6 Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN nêu trên quy định:
“Cơ quan Hải quan căn cứ vào chứng thư giám định hoặc giấy chứng nhận lô hàng để làm thủ tục thông quan. Đối với thép quy định tại Phụ lục II Thông tư này phải bổ sung thêm giấy tờ sau:
– Bản đăng ký mục tiêu, năng lực sản xuất có xác nhận của Bộ Công Thương (Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép đồng thời là người sử dụng thép).
– Hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền nhập khẩu với người sử dụng (Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép không phải là người sử dụng thép).”.
Doanh nghiệp cần xác định rõ loại thép nhập khẩu có nằm trong Danh mục quy định tại Phụ lục II của Thông tư 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN hay không và nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Công thương tại công văn số 4719/BCT-KHCN ngày 30/5/2014 về việc chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN để nộp những hồ sơ, chứng từ cần thiết khi làm thủ tục nhập khẩu với cơ quan Hải quan. 
      Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *