HÀNG NHẬP KHẨU BỊ THIẾU

Tiêu đề:HÀNG NHẬP KHẨU BỊ THIẾU
Hỏi:Kính gửi chi cục Hải Quan chuyển phát nhanh,
Công ty chúng tôi có nhập lô hàng từ công ty Pi Tape Texas, LLC – USA ngày 06/11. Tờ khai đã được thông quan và chúng tôi đã nhận được hàng từ CPN Fedex và ngày 07/11.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì phát hiện nhà cung cấp gửi thiếu hàng cho công ty chúng tôi nên chúng tôi đã phản hồi với Nhà cung cấp và họ đồng ý gửi lại mã hàng họ chưa gửi cho công ty chúng tôi.
Trong trường hợp này, Khi nhà cung cấp gửi lại hàng cho công ty chúng tôi thì chúng tôi sẽ khai tờ khai cho lô hàng giao thiếu này như thế nào ah. Kính nhờ quý Chi cục hướng dẫn cho chúng tôi trong trường hợp này ah.
Trả lời:Do câu hỏi không nêu số tờ khai và cũng không có hồ sơ đính kèm cụ thể, lô hàng thuộc diện kiểm tra thực tế hay miễn kiểm tra thực tế nên Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh không thể trả lời cụ thể được. Đề nghị doanh nghiệp bổ sung số tờ khai hoặc gửi hồ sơ trực tiếp cho Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh –  Đội Thủ tục hàng hóa XNK 4 để được giải quyết theo quy định.
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *