Hàng mẫu gỗ làm nhang xuất nước ngoài taiwan bị trả về

Tiêu đề:Hàng mẫu gỗ làm nhang xuất nước ngoài taiwan bị trả về
Hỏi:Tôi có gửi 1 lô 10 kg hàng mẫu gỗ gió vườn nhân tạo để khách hàng làm nhang re tiền. Giá lô hàng là 120 usd . Và bị khách hàng trả về kho FEDEX thăng long . Khi gửi tôi không có giấy CITES nhưng vẫn được thông quan . Nay hàng trả về bên chi cục hải quan Chuyển phát nhanh fedex tịch thu . Tôi không hiểu nếu hàng thiếu giấy tờ CITES thì cho thông quan . Tại sao lúc đó không thông báo cho tôi là thiếu giấy tờ . Nay hàng bị trả về bị tịch thu như vậy có hợp lý không .
Trả lời:Do thông tin phản ảnh không nêu cụ thể hàng hóa thuộc tờ khai nào của công ty nào, nên Chi cục Hải quan Chuyển phát  nhanh không kiểm tra được chính xác thông tin phản ảnh.
Đề nghị bà Đặng Trần Mỹ Trang thông báo cụ thể số tờ khai hải quan xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu để Chi cục kiểm tra và phúc đáp.
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *