Hàng hóa xuất thiếu, thừa so với tờ khai hải quan

Tiêu đề:Hàng hóa xuất thiếu, thừa so với tờ khai hải quan
Hỏi:Kính gửi Quý Cơ quan, Công ty chúng tôi có xuất khẩu hàng bán qua nước ngoài, theo kế hoạch chúng tôi phải xuất 500 sản phẩm A; 400 sản phẩm B nhưng do không kịp tiến độ nên chúng tôi chỉ có thể xuất 392 sản phẩm A, nhưng lại xuất 417 sản phẩm B. Và lúc đầu công ty tôi đã làm thủ tục hải quan khai tờ khai với số lượng 500 sp A; 400 sp B. Hàng hóa xuất khẩu công ty tôi không chịu thuế xuất khẩu và GTGT. Vậy chúng tôi xin hỏi:
1. Chúng tôi cần phải khai điều chỉnh, bổ sung số lượng hàng của TỜ KHAI này không?
2. Nếu sau này công ty tôi muốn xuất bù hàng cho khách hàng thì sẽ khai như thế nào nếu không điều chỉnh tờ khai cũ? Khai như hàng mới hay khai bổ sung hàng cho TKHQ cũ.
Mong nhận được phản hồi từ quý cơ quan. Chân thành cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Trường hợp vướng mắc của Quý doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính về khai bổ sung hồ sơ hải quan;
Đề nghị Công ty nghiên cứu văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *