Hàng hóa xuất theo dạng xách tay

Tiêu đề:Hàng hóa xuất theo dạng xách tay
Hỏi:Kính gửi Chi Cục Hải Quan Sân bay Quốc tế TSN Công ty chúng tôi là DNCX thực hiện hoạt động SXXK,công ty chúng tôi có xuất khẩu sản phẩm qua Japan.Do giám Đốc bên công ty chúng tôi thường xuyên về Japan và số lượng hàng xuất vào khoảng 30KG nên Giám đốc bên công ty chúng tôi muốn mang hàng xuất theo dạng xách tay về nước. Công ty chúng tôi vẫn mở tờ khai xuất theo đúng quy định và mang theo khi qua cổng giám sát tại Sân Bay TSN, tuy nhiên được HQ phản hồi là phải xuất qua cửa khẩu hàng TCS và SCSC không xách tay theo được. Xin quý chi cục cho công ty chúng tôi được biết là có thể xuất theo dạng xách tay hay không?Nếu không thì theo quy định nào để công ty chúng tôi phản hồi lên Giám Đốc? Xin chân thành cảm ơn quý Hải Quan.
Trả lời:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:       
Doanh nghiệp chế xuất mở tờ khai hải quan tại Khu chế xuất, sau khi được thông quan, mang tờ khai Hải quan và hàng hóa đến sân bay quốc tế để xuất khẩu theo dạng hành lý khách xuất cảnh. Doanh nghiệp xuất trình cho Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu – Chi cục Hải quan CKSB QT Tân Sơn Nhất kiểm tra đối chiếu hàng hóa với tờ khai hải quan và hệ thống V5-Customs. nếu phù hợp thì Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu – Chi cục Hải quan CKSB QT Tân Sơn Nhất sẽ xác nhận qua khu vực giám sát.       
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết và thực hiện.       
Trân trọng./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *