Hàng hoá từ kho ngoại quan đưa vào tiêu thụ nội địa

Tiêu đề:Hàng hoá từ kho ngoại quan đưa vào tiêu thụ nội địa
Hỏi:Công ty chúng tôi nhập hàng từ nước ngoài chuyển vào kho ngoại quan để xuất khẩu sang nước thứ ba và tiêu thụ nội địa.Các thủ tục xuất khẩu sang nước thứ 3 đã hoàn tất,riêng số hàng còn lại nhập tiêu thụ nội địa,đã làm thủ tục nhập khẩu ngày 16/03/2015 và đã đóng thuế nhập khẩu,thuế GTGT hàng nhập khẩu.Nhưng GSQL tại kho ngoại quan không cho thông quan hàng hoá .Công ty đã tham khảo Nghị định 154/2005/NĐ-CP và thông tư 128,/2013/TT-BTC,và Nghị định 08/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/03/2015 (Ghi chú : hàng hoá của Công ty đã nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam mấy năm nay).Xin hỏi GSQL không cho thông quan vì lý do gì và được áp dụng theo điều,khoản của các thông tư,nghị định công văn nào ? Kính mong sự trả lời của quý cơ quan. Trân trọng
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan thực hiện theo Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ;
– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa quy định tại khoản 4 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài Chính;
Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể/.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *