Hàng hóa cung ứng lên máy bay

Tiêu đề:Hàng hóa cung ứng lên máy bay
Hỏi:Công ty là công ty cung cấp dịch vụ hàng không. Trong tương lai sẽ phát triển các chuyến bay quốc tế. Công ty đang nghiên cứu 3 mô hình liên quan đến mua một số hàng hóa (thực phẩm và quà lưu niệm) để bán cho hành khách trên các chuyến bay quốc tế.
Mong cục hải quan giúp chúng tôi một số thắc mắc sau:
1. Nếu Công ty ký hợp đồng nhập khẩu các hàng hóa này sau đó cung cấp cho tàu bay chuyến quốc tế thì thủ tục hải quan như thế nào?
Có cần làm thủ tục nhập khẩu không?
Có làm thủ tục xuất khẩu lên tàu bay không?
Ai là người đúng tên là người xuất khẩu và người nhập khẩu trên tờ khai xuất vì Công ty chúng tôi vừa là người nhập khẩu, vừa là người xuất khẩu,
2. Nếu công ty tôi nhập khẩu từ nước ngoài, sau đó bỏ vào kho ngoại quan ở sân bay rồi xuất lên tàu bay quốc tế thì thủ tục sẽ như thế nào?
Có cần làm thủ tục nhập khẩu không?
Có làm thủ tục xuất khẩu lên tàu bay không?
Ai là người đúng tên là người xuất khẩu và người nhập khẩu trên tờ khai xuất vì Công ty chúng tôi vừa là người nhập khẩu, vừa là người xuất khẩu,
3. Nếu công ty chúng tôi mua hàng từ nội địa sau đó đưa lên tàu bay chuyến quốc tế thì thủ tục hải quan như thế nào?
4. nếu công ty chúng tôi mua hàng từ nội địa sau đó cho vào kho ngoại quan rồi sau đó xuất lên tàu bay chuyến quốc tế thì thủ tục như thế nào?
Khi đưa vào kho ngoại quan sẽ sử dụng hóa đơn gì để làm thủ tục xuất khẩu?
Người xuất khẩu trên hóa đơn là công ty chúng tôi được không? Có làm thủ tục xuất khẩu lên tàu bay không?
Ai là người đúng tên là người xuất khẩu và người nhập khẩu trên tờ khai xuất vì Công ty chúng tôi vừa là người nhập khẩu, vừa là người xuất khẩu
Xin cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty Bamboo thông qua Hệ thống trực tuyến hỏi về việc mua một số hàng hóa để bán cho hành khách trên các chuyến bay quốc tế.  Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Vấn đề Công ty hỏi liên quan đến việc kinh doanh hàng miễn thuế, đề nghị Công ty nghiên cứu Nghị định 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2016 về kinh doanh hàng miễn thuế và Nghị định 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *