Hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin (ROUTER NHẬP NHẨU)

Tiêu đề:Hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin (ROUTER NHẬP NHẨU)
Hỏi:Kính gửi Phòng giám sát quản lý cục HẢI QUAN TPHCM, năm mới 2019, công ty chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe đầu năm đến toàn thể anh chị em của Phòng. Qua đây, công ty chú tôi có vướng mắc 1 vấn đề mong được anh chị hỗ trợ giúp cho.
Khách của công ty chúng tôi có nhập 1 lô hàng trong đó có 1 cái thiết Router.
Theo quy định, thiết bị router thuộc danh mục sản phẩm theo phụ lục 02 thông tư 04/2018/TT-BTTTT, ngày 08.05.2018, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Tuy nhiên, mặt hàng trên được Công ty nhập về nhằm mục đích sử dụng nội bộ trong Công ty, không trao đổi và mua bán.
• Căn cứ vào khoản 3, khoản 4, điều 1, thông tư 15/2018/TT-BTTTT, ngày 15/11/2018 (BỔ SUNG THÔNG TƯ 30/2011/TT-BTTTT)
• Căn cứ vào điểm 2, điều 8, thông tư 30/2011/TT-BTTT ngày 31/10/2011 Công ty nhập khẩu về để sử dụng thuộc đối tượng không phải công bố hợp quy (nhập về để sử dụng nội bộ, không trao đổi, mua bán). Vì lô này Hải quan đăng ký ở TCS, nói công ty được miễn công bố nhưng phải đi đăng ký kiểm tra chất lượng cho thiết bị Router này.
Vậy chúng tôi muốn hỏi, lô hàng nêu trên có được miễn kiểm tra chất lượng và miễn công bố hợp quy hay không? ( nếu có thì theo quy định nào?)
Em cảm ơn và xin trân trọng kính chào.
Trả lời:Kể từ ngày 01/7/2018, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng thực hiện theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Như vậy Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành kèm theo Thông tư 04/2018/TT-BTTT ngày 08/5/2018 phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng trừ các trường hợp được nêu tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *