Hàng đồng bộ thuộc đối tượng miễn thuế GTGT

Tiêu đề:Hàng đồng bộ thuộc đối tượng miễn thuế GTGT
Hỏi:Theo thông tư 12848/BTC-CST thi trường hợp linh kiện nhập khẩu được xác định là linh kiện đồng bộ để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và được áp cùng một mã HS với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì linh kiện đồng bộ này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT Xin Quý cơ quan cho tôi hỏi :
1. Trường hợp tôi nhập khẩu máy móc kèm theo linh kiện. Ví dụ khi tôi mua 10 máy và mua 15 bộ thiết bị kèm theo về để lắp vào máy thì 15 bộ này có được tính là linh kiện đồng bộ được hết và thuộc đối tượng không chịu thuế VAT hay không ?
2. Trường hợp khác khi tôi mua 30 bộ (không kèm theo máy) về lắp cho máy có sẵn ở việt nam và dùng để lưu kho làm phụ tùng thì linh kiện này có được gọi là linh kiện đồng bộ và thuộc đối tượng không chịu thuế VAT không ? Linh kiện này chỉ dùng riêng cho máy và không thể dùng cho máy khác
Rất mong Quý cơ quan hướng dẫn để công ty có thể thực hiện đúng theo pháp luật
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Tình huống 1: chỉ tính 10 bộ nếu đồng bộ.
Tình huống 2: không được tính đồng bộ 
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *