Hàng cấp bù không thanh toán

Tiêu đề:Hàng cấp bù không thanh toán
Hỏi:Xin chào Hải quan! Xin cho em hỏi : Công ty em làm loại hình SXXK nghành may mặc , ân hạn thuế 275 ngày. Công ty nhập 1 lô hàng vải về may quần áo . Khi đưa vào sản xuất phát hiện 1/3 số vải bị lỗi ( lỗi sợi và phai màu). Cty đã báo nhà cung cấp , nhà cung cấp yêu cầu không tái xuất số vải lỗi và cấp bù cho số lượng vải bị lỗi trên. Vậy chúng tôi phải làm thủ tục gì với số lượng vải vụn bị hư hỏng trên cho đúng luật. Trân trong cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Trường hợp Doanh nghiệp nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không sản xuất hàng xuất khẩu xuất thì doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo quy định tại Khoản 4 Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
Trường hợp nguyên liệu bị hư hỏng, phải tiêu hủy thì Doanh nghiệp thực hiện việc tiêu hủy theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TPHCM trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *