Hạn ngạch thuế quan về nhập khẩu mía đường

Tiêu đề:Hạn ngạch thuế quan về nhập khẩu mía đường
Hỏi:Kính chào Tổng Cục Hải Quan! Công ty tôi sắp nhập về mặt hàng mía đường từ Hàn Quốc đã thành phẩm thuộc nhóm 1701 và 1702. Xin hỏi có quy định thương mại về hạn ngạch thuế quan giữa Việt Nam- Hàn Quốc về nhập khẩu mặt hàng đường này không? Xin trân trọng cám ơn!
Trả lời:Ngày 18/10/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của doanh nghiệp thông qua hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về việc hạn ngạch nhập khẩu mặt hàng đường. Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp hỏi, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
Theo quy định tại Phụ lục III Nghị định Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì: Mặt hàng đường tinh luyện, đường thô thuộc danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan khi nhập khẩu, không phân biệt hàng hóa nhập khẩu từ nước nào.  Do đó, đề nghị công ty liên hệ với Bộ Công thương để được xem xét cấp giấy phép nhập khẩu.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *