HẢI QUAN CÁT LÁI KHÔNG CHẤP NHẬN C.O FORM AI

Tiêu đề:HẢI QUAN CÁT LÁI KHÔNG CHẤP NHẬN C.O FORM AI
Hỏi:Kính gửi ban tư vấn thủ tục Hải quan Hải quan Tp. HCM, Chúng tôi đang nhập sợi từ Ấn Độ về VN. Từ trước đến nay chúng tôi luôn được hưởng ưu đãi thuế khi nộp C/O form AI nhưng ngày 22/08/2017 Hải quan Cát Lái không chấp nhận C/o form AI của chúng tôi nữa với lý do:
– Mặt trước C/O ngay dưới chân chữ Form AI có ghi cụm từ: See Intructions Overleaf, Hải quan yêu cầu phải là cụm: See Notes Overleaf.
– Mặt sau phía trên đầu trang ghi cụm: Intructions for Completing the Certificate of Original, Hải quan yêu cầu phải ghi: Overleaf Notes.
Chúng tôi hỏi phía Ấn Độ thì được trả lời là Ấn Độ chỉ dùng một form C/O AI này từ trước đến nay và xuất đến nhiều nước trong Asian nhưng không gặp bất kỳ vấn đề gì, trong đó có Việt Nam. Hiện nay hàng của chúng tôi đang ở cảng Cát Lái nhưng không giải phóng hàng được. Kính nhờ Ban tư vấn cho chúng tôi được tham khảo:
– Trường hợp Hải quan Cát Lái không đồng ý với form Ấn Độ đã phát hành từ trước đến nay, còn phía Ấn Độ không thay đổi form thì chúng tôi phải làm thủ tục gì, gửi đến cơ quan nào để được giải quyết.
– Trường hợp chúng tôi chấp nhận đóng thuế không ưu đãi theo dạng không có C.O form AI để kịp sản xuất thì sau này chúng tôi có được hoàn số thuế nhập khẩu và VAT đóng dư này không? Trân trọng cảm ơn nhiều!
Trả lời:Kính gửi Công ty TNHH SX-TM-DV LAMI,
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc vướng mắc C/O mẫu AI. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Ngày 21/7/2017, Tông cục Hải quan có công văn số 4856/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của C/O mẫu AI. Theo đó, căn cứ Phụ lục 5 (Mẫu C/O form AI) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương thì C/O có thể hiện cụm từ “See Instructions Overleaf” thay thế cho “See Notes Overleaf” và “Instructions for Completing the Certificate of Origin” thay thế cho “Overleaf Notes” không được chấp nhận.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *