Gửi mẫu địa chất ra nước ngoài

Tiêu đề: Gửi mẫu địa chất ra nước ngoài
Hỏi:Kính gửi Chi cục Hải quan, Công ty chúng tôi hiện đang có nhu cầu gửi mẫu Ilmenite (52% titan dioxit) ra nước ngoài đề phân tích, đánh giá và thử nghiệm. Khối lượng gửi dự kiến vào khoảng 1,1 tấn. Việc gửi mẫu này được chia thành nhiều đợt tuỳ thuộc vào tiến độ của dự án. Rất mong Chi Cục HQ hướng dẫn cho chúng tôi biết các thủ tục, giấy tờ và bước thực hiện cần thiết để có thể gửi mẫu địa chất (Ilmenite 52%) ra nước ngoài.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Công ty TNHH Nam Nhật (MST 0301930351), thông qua Hệ thống trực tuyến hỏi về việc: Công ty hiện đang có nhu cầu gửi mẫu địa chất Ilmenite (52% titan dioxit) ra nước ngoài để phân tích, đánh giá và thử nghiệm. Khối lượng gửi dự kiến vào khoảng 1.1 tấn. Việc gửi mẫu này chia thành nhiều đợt tùy thuộc vào tiến độ của dự án, Công ty cần được hướng dẫn thủ tục.  Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
1. Về chính sách xuất khẩu:
Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BCT ngày 17/01/2018 của Bộ Công thương quy định về xuất khẩu khoáng sản, tại Khoản 1 Điều 6 có quy định: “Đối với khoáng sản chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ: Doanh nghiệp có văn bản gửi Bộ Công Thương, kèm theo hồ sơ liên quan: Báo cáo về sự cần thiết phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ; Phương án xử lý đối với sản phẩm sau khi nghiên cứu, thử nghiệm; Hợp đồng hoặc văn bản hợp tác nghiên cứu thử nghiệm, chuyển giao công nghệ; Hồ sơ chứng minh nguồn gốc khoáng sản”.
2. Về thủ tục hải quan:
Việc khai hải quan và hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC (từ Điều 16 đến Điều 23), được sửa đổi bổ sung tại Khoản 5 đến Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Công ty được biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *