Gửi kho ngoại quan

Tiêu đề:Thủ tục gửi kho ngoại quan
Hỏi:Cty Tấn Đạt (chuyên dịch vụ giao nhận) đang lập kế hoạch cho khách hàng cuả chúng tôi là các Chủ tàu nước ngoài thuê kho ngoại quan các mặt hàng nhập khẩu như: Thuốc lá, rượu, dầu thơm, mỹ phẩm, túi xách và phụ tùng tàu biển. Tất cả mặt hàng này sẽ được chỉ phân phát cho Tàu Khách, tàu hàng chuyên chạy tuyến quốc tế khi cập cảng Việt Nam theo từng hướng dẫn riêng biệt.
Kho ngoại quan dự kiến: Kho NQ Cảng Cát Lái.
Nay chúng tôi kính mong qúy cơ quan tư vấn giúp:
1) Tất cả các mặt hàng trên có được phép gửi kho ngoại quan không?
2) Chúng tôi (không phải chủ kho ngoại quan) có được phép đứng ra làm thủ tục hải quan nhập kho ngoại quan không hay chủ tàu nước ngoài bắt buộc phải uỷ quyền cho chủ kho NQ Cảng Cát Lải thực hiện thủ tục hải quan hàng nhập kho ngoại quan?
3) Trường hợp hàng về sân Bay quốc tế Tân Sơn Nhất, chúng tôi có thể làm thủ tục hải quan nhập kho ngoại quan Cảng Cát Lái được không và di lý từ chi cục HQ SB QT Tân Sơn nhất chuyển vào kho ngoại quan không?
4) Khi có chỉ thị cuả chủ tàu gửi một số mặt hàng cho tàu cuả họ đang cập một cảng nào đó cuả Việt Nam, chúng tôi sẽ thực hiện lấy hàng từ kho ngoại quan bằng loại hình TN-TX có được không?
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý anh chị sức khoẻ và thành đạt. Kính chào.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Đề nghị Công ty nghiên cứu Khoản 1, 2 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó:
1. Các mặt hàng: Thuốc lá, rượu, dầu thơm, mỹ phẩm, túi xách và phụ tùng tàu biển được phép nhập từ nước ngoài gửi kho ngoại quan.
2. Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Theo đó, Công ty hoặc chủ kho ngoại quan hoặc đại lý hải quan được chủ hàng ủy quyền mới được khai báo và  làm thủ tục hải quan.
3. Trường hợp hàng về Sân bay Tân Sơn Nhất, Công ty muốn gửi hàng hóa vào kho ngoại quan Cát Lái và chuyển cửa khẩu từ Chi cục Hải quan của khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất về kho ngoại quan thì đề nghị Công ty thực hiện theo Khoản 1 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC và điểm d, khoản 1 Điều 42 Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/2015/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015.
4. Doanh nghiệp lưu ý:
Trường hợp nếu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa không được chuyển cửa khẩu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì doanh nghiệp chỉ gửi hàng vào kho ngoại quan và đưa ra nước ngoài, không được đưa hàng hóa vào nội địa. Thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC trên.
Hiện tại, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa không được chuyển cửa khẩu, tại Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục có quy định hàng hóa là Thuốc lá, rượu và hàng hóa nhập khẩu có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, bao gồm cả thuế suất ưu đãi đặc biệt từ 10% trở lên phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu.
Trân trọng./.
TL. CỤC TRƯỞNG
  KT. TRƯỞNG PHÒNG
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Nguyễn Thanh Long
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *