Gửi hàng hóa nhập khẩu ở kho ngoại quan

Tiêu đề:Doanh nghiệp thương mại gửi hàng hóa nhập khẩu ở kho ngoại quan
Hỏi:Kính gửi Cục HQ Thành Phố HCM .
Hiện nay doanh nghiệp chúng tôi muốn hỏi về điều kiện gửi hàng hóa nhập khẩu ở kho ngoại quan đối với doanh nghiệp là công ty thương mại có vốn 100% Việt Nam hoặc công ty thương mại 100% vốn nước ngoài được thành lập tại Việt Nam .
Công ty chúng tôi hiện nay có một số khách hàng là DN thương mại Việt Nam & Nước ngoài muốn nhập một số mặt hàng tiêu dùng như : Quần áo , nước hoa … & một số nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất như : sơn phủ , vecni…
Những mặt hàng này sẽ nhập khẩu từ nước ngoài về & gửi hàng tại kho ngoại quan. Sau đó các doanh nghiệp sẽ tìm kiếm khách hàng & bán các mặt hàng này đi .
Công ty em muốn hỏi như sau :
1. Những doanh nghiệp trên có đủ điều kiện để gửi hàng tại KNQ ? Theo quy định nào mình có thể biết được doanh nghiệp nào có đủ điều kiện gửi hàng vào KNQ .
2. Những mặt hàng trên có bị cấm hay không ? Danh mục những mặt hàng có thể lưu kho ngoại quan & những mặt hàng bị cấm gửi KNQ .
3 . Nếu sau khi hết thời hạn thuê kho ngoại quan , những hàng hóa còn tồn tại KNQ có thể xuất trả về cho nhà cung cấp hay không ? Ngoài ra còn những cách xử lý nào khác .
Rất mong nhận được sự tư vấn từ quý cục . Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn .
Trả lời:Phúc đáp vướng mắc của Doanh nghiệp, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
A. Việc khai hải quan thực hiện căn cứ Điều 5 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, thay thế một số điều của của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định về người khai hải quan gồm:
“1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.
2. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.
3. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư miễn thuế.
4. Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa, trung chuyển hàng hóa.
5. Đại lý làm thủ tục hải quan.
6. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác.”
B. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan được căn cứ quy định sau:
– Khoản 59 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC “Quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra khỏi kho ngoại quan”;
–  Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Điều 83, 84, 85 Nghị định 08/2015/NĐ-CP  quy định về: “Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan; Thuê kho ngoại quan; Hàng hóa gửi kho ngoại quan”.
C. Mã loại hình tờ khai xuất khẩu căn cứ  “Bảng mã loại hình” quy định tại công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/07/2015 của Tổng cục Hải quan.
  Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *