Giới hạn ký tự trong phần mềm vnaccs/vcis

Tiêu đề:Giới hạn ký tự trong phần mềm vnaccs/vcis
Hỏi:Kính Gủi Cuc Hải Quan TP. HCM Cty chúng tôi đã và đang chay thử phần mềm vnaccs/vcis theo quyết định của tồng cuc hải quan. nhưng khi mở to khai hàng hóa chúng tôi gặp phải sự khó khăn về giới hạn ký tự trong việc khai báo mã hàng hóa là theo phần mềm chỉ được khai 7 ký tự nhưng những mã hàng bên công ty chung tôi đã khai báo và đuoc hai quan duyệt từ trươc đến giò vẫn sử dụng luôn nhiều hơn 7 ký tự luôn từ 8 đến 15 ký tự. mã hàng gắn liền và liên quan đến định mức sản xuất . nếu sũa ký tự mã hàng thì định mức sẽ bị thay đổi và không thể mở tờ khai được. còn không sữa thì không thể khai báo được vì đã vượt số ký tự cho phép của phần mềm vnaccs/vcis. mong quý cuc giúp đỡ hướng dẫn chúng tôi về vấn dề này để chúng tôi có thể sử dụng và triển khai phần mềm vnaccs/vcis theo kịp quyết định của tổng cục hải quan. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cục.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Phần mềm đầu cuối VNACCS/VCIS phía doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan cung cấp cho phép khai báo mã số hàng hóa nhiều hơn 7 ký tự.Doanh nghiệp có thể tải phần mềm tại đây
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *