Giấy tờ thủ tục xuất khẩu nhôm thỏi

Tiêu đề:Giấy tờ thủ tục xuất khẩu nhôm thỏi
Hỏi:Kính thưa Hải Quan Tp. HCM, tôi tên là Cao Thị Thanh Thảo công ty TNHH MTV Xây Dựng Công Trình Hoàng Đồng. Xin phép cho tôi hỏi công ty chúng tôi có đăng ký mua bán mặt hàng nhôm thỏi tái chế trên giấy phép kinh doanh, chúng tôi là công ty Xây Dựng, chúng tôi mua hàng nhôm thỏi của một công ty thu mua nhôm phế liệu tái chế thành dạng nhôm thỏi. Sau đó chúng tôi xuất khẩu mặt hàng này đi Đài Loan. Vậy chúng tôi có xuất khẩu hàng được hay không và cần những giấy tờ gì khi làm thủ tục Hải Quan?
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về thủ tục xuất khẩu nhôm thỏi tái chế. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
1. Về chính sách mặt hàng:
Mặt hàng nhôm thỏi được tái chế không nằm trong Danh mục hàng hàng hóa cấm xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Do vậy, thủ tục Hải quan được được thực hiện bình thường như những hàng hóa xuất khẩu thương mại khác.
2. Về thủ tục Hải quan:
Thủ tục và hồ sơ Hải quan hiện hành thực hiện theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi để Doanh nghiệp biết, nghiên cứu thực hiện./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *