Giấy phép xuất khẩu phế liệu bo mạch điện tử

Tiêu đề:Giấy phép xuất khẩu phế liệu bo mạch điện tử
Hỏi:Kính gửi ban tư vấn, chúng tôi thu gom và xuất khẩu phế liệu bo mạch điện tử, đối tác nước ngoài gửi cho chúng tôi HS code khi nhập vào nước họ là: 7112910 và 85489090. Xin cho chúng tôi hỏi, với mã HS code này khi làm thủ tục xuất khẩu tại VN chúng tôi có cần phải xin giấy phép gì không ngoài các thủ tục Hải Quan thông thường? Mong nhận được phản hồi.
Trả lời:Cục Hải quan TP HCM trả lời như sau:
Nội dung doanh nghiệp hỏi Cục Hải quan TP HCM đã trả lời bằng văn bản theo công văn số 3579/HQHCM-GSQL ngày 17/12/2015
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *