Giấy phép nhập khẩu Điện thoại theo thông tư

Tiêu đề:Giấy phép nhập khẩu Điện thoại theo thông tư
Hỏi:Kính gửi quý cơ quan Hải Quan Chúng tôi là công ty chuyên nhập khẩu và phân phối điện thoại tại Việt Nam. Theo thông tư số 18/2014/TT-BTTTT được ban hành ngày 26/11/2014 thì chỉ có các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có đủ 2 điều kiện -Băng tần số nằm trong khoảng từ 9 KHz đến 400 GHz -Công suất từ 60mW trở lên Thì mới cần có giấy phép nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan Nhưng hiện nay, Hải Quan TPHCM vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể để thực hiện nên tất cả mặt hàng điện thoại đều phải xin giấy phép mặc dù hợp quy của các mặt hàng này đều đã ghi rõ là công suất dưới 60mW. Xin quý Hải Quan cho doanh nghiệp câu trả lời vì hiện tại cục TTTT đã nói rõ những loại máy có công suất dưới 60mW là không cần xin GP nữa
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Hiện nay, các thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu được quy định cụ thể theo danh mục tại phụ lục I Thông tư 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *