Giấy Kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Tiêu đề:Giấy Kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đồ chơi trẻ em
Hỏi:Công ty Cổ phần đồ chơi – thiết bị mầm non Hà Nội xin gửi lời chào tran trong đến Quý Chi cục. Công ty chúng tôi hiện nay đang dự kiến nhập khẩu đồ chơi cho trẻ em (bộ đồ chơi bác sĩ, bộ đồ nhà bếp….),chúng tôi được biết khi nhập hàng này phải có giấy kiểm tra chất lượng. Nhưng chúng tôi không biết lấy giấy này ở đâu và thủ tục như thế nào. Chúng tôi mong chi cục hướng dẫn cho công ty chúng tôi được biết Công ty Đồ chơi Hà Nội xin trân thành cám ơn Chi cục
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Mặt hàng đồ chơi trẻ em chịu sự điều chỉnh của các Bộ:
1. Bộ Khoa học và Công nghệ:
– Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
– Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
– Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.
Theo đó, mặt hàng đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Việc kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh được giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtt lượng trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ các tỉnh,, thành phố thực hiện. Tại TP. Hồ Chí Minh đơn vị chịu trách nhiệm quản lý chất lượng mặt hàng đồ chơi trẻ em là Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. Hồ Chí Minh thực hiện. Đề nghị đơn vị liên hệ với có quan kiểm tra chuyên ngành để dược hướng dẫn cụ thể.
2. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
– Thông tư 48/2006/TT-VHTT ngày 05/05/2006 của Văn hóa Thông tin nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Theo đó quy định:
“2.8- Đồ chơi trẻ em:
– Đối tượng được phép nhập khẩu: Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh phù hợp.
– Hàng hoá nhập khẩu phải đảm bảo mới 100%.
– Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy đinh về cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.
Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan”.
Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn cụ thể.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *