Giấy chứng nhận chất lượng

Tiêu đề:Giấy chứng nhận chất lượng
Hỏi:Công ty chúng tôi xuất khẩu hàng thủy sản Như: tôm, cá Basa cắt khúc, fillet, …..vào thị trường Châu Âu . Khi làm thủ tục khai hải quan thì có cần giấy chứng nhận chất lượng cho lô hàng không ?
Xin cám ơn
Lê Phúc Hảo
Trả lời:       Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến hỏi về giấy chứng nhận chất lượng cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao đổi như sau:
       Đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản tại công văn số 266/QLCL-CL1 ngày 25/02/2014. Nếu có vướng mắc đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản để được hướng dẫn cụ thể.
        Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *