Giải đáp thắc mắc về hàng nước ngoài

Tiêu đề:Giải đáp thắc mắc về hàng nước ngoài
Hỏi:Lo hàng 32.8 kg gui tư syria ve viet nam hang bao mat phi nop là bao nhieu
Trả lời:Đề nghị doanh nghiệp tham khảo:
– Điều 5 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016
– Phụ lục II Biểu thuế NK ưu đãi theo danh mục hàng hóa chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016.
– Biểu thuế Giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT- BTC ngày 26/6/2014.
Đề nghị doanh nghiệp liên hệ Chi cục hải quan dự định mở tờ khai để được hướng dẫn làm thủ tục
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *