Gia hạn thời hạn nộp tiền thuế

Tiêu đề:Gia hạn thời hạn nộp tiền thuế
Hỏi:DN đang chuyển đổi mục đích sử dụng máy móc thiết bị, có phát sinh số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp. Nhưng trong thời gian này, DN chưa có đủ khả năng thanh toán, DN muốn xin được ân hạn thuế có được hay không? Mong sớm được trả lời.
Trả lời:Cục Hải quan Tp.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp được xem xét gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ. Hồ sơ, thủ tục gia hạn thực hiện theo quy định tại điều 133 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ tài chính.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *