GIA HẠN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG , XỬ LÝ VI PHẠM

Tiêu đề:GIA HẠN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG , XỬ LÝ VI PHẠM
Hỏi:CTY CHÚNG TÔI MỞ HĐ GIA CÔNG VỚI ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI, DO GẶP TRỤC TRẶC VỀ NHÂN LỰC NÊN CTY CHÚNG TÔI VA ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI THỎA THUẬN GIA HẠN HĐ THÊM 1 THÁNG TỪ 6/2/2017 THÀNH 6/3/2017. CHÚNG TÔI ĐƯỢC THÁI SƠN TƯ VẤN CHỈ CẦN MỞ PHỤ KIỆN TRÊN MÁY VÀ CHUYỂN TRẠNG THÁI VÀ LƯU HỒ SƠ GIẤY Ở CTY LÀ OK. KHÔNG CẦN LÀM CÔNG VĂN THÔNG BÁO CHO CƠ QUAN HẢI QUAN. CHO TÔI HỎI NHƯ CÓ ĐÚNG KHÔNG. XIN VUI LÒNG TƯ VẤN DÙM TÔI. XIN CÁM ƠN
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định:
“2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:
a) Tổ chức, cá nhân có hợp đồng gia công theo quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
Người nộp thuế kê khai trên tờ khai hải quan các thông tin về số, ngày hợp đồng gia công, tên đối tác thuế gia công;
b) Người nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân nhận gia công lại cho người nộp thuế có cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam và thực hiện thông báo cơ sở gia công, sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan và thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan hải quan.”
Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp công ty ký phụ kiện hợp đồng với đối tác nước ngoài để gia hạn hợp đồng gia công đang thực hiện thì công ty thông báo hợp đồng gia công cho cơ quan hải quan.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *